http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/09/MG_0150-Copy.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2018/04/inaczej_2018.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/04/MG_3156.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170310_120356.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/Podkarpacki-Mityng-Pywacki-Olimpia-d-Specjalnych-w-Kolbuszowej-2.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/Nasi-zawodnicy-na-meczu-Resovii-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0129-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0014-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSCN5624-2.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0334.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSC09688.jpg

Kadra

KADRA KIEROWNICZA

Nazwisko i imię Posiadane kwalifikacje zawodowe
 Wiech – Iwaneczko Dorota mgr Wychowania muzycznego

Oligofrenopedagog

Technika i Informatyka

Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem
i zespołem Aspergera

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Zarządzania placówkami oświatowymi

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 Rewer Wojciech Mgr Wychowania muzycznego

Oligofrenopedagog

Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem
i zespołem Aspergera

Zarządzania placówkami oświatowymi

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kopańska Elżbieta mgr Pedagogiki specjalnej

Oligofrenopedagog

Wychowanie dla małżeństwa i rodziny

Język polski

Autyzm- edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Organizacja i zarządzanie oświatą

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Edukacja dla bezpieczeństwa

 Bechawska-Pająk Adama Oligofrenopedagogika ,  magisterskie
z przygotowanie pedagogicznym,

Zarządzanie w administracji publicznej,

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Chemia

Biologia

NAUCZYCIELE

Nazwisko i imię Posiadane kwalifikacje zawodowe
Bandrowicz Tomasz mgr Wychowanie Fizyczne,

Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób
z niepełnosprawnością intelektualną,

Instruktor rekreacji

Trener

Gimnastyka korekcyjna

Bar Ewa mgr Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,

Surdopedagogika,

Oligofrenopedagogika,

Przyroda,

Geografia,

Logopedia

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Berestecki Andrzej mgr Surdopedagogika

Oligofrenopedagogika

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Zarządzanie oświatą

Berestecka Bernardyna mgr Pedagogika specjalna- Surdopedagogika

Nauczanie początkowe

Przyroda

Oligofrenopedagogika

Bienia Agata mgr Pedagogika specjalna – specjalność oligofrenopedagogika

Nauczanie początkowe

Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Biłas Małgorzata mgr Wychowanie fizyczne,

Edukacja, rehabilitacja i terapia osób z autyzmem,

Oligofrenopedagogika

Blatkiewicz Edyta mgr Bankowość i ubezpieczenia

Licencjat Finanse i Rachunkowość,

Przygotowanie pedagogiczne,

Oligofrenopedagogika,

Matematyka wspomagana komputerem,

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

Edukacja, rehabilitacja i terapia osób
z autyzmem

Blicharz Teresa mgr Pedagogika Nauczania Zawodu

Technologia żywności

Technologia odzieżownictwo

Rewalidacja i potrzeby edukacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Błażko Teresa mgr Pedagogika

Oligofrenopedagogika,

Historia,

Informatyka w kształceniu,

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów autystycznych

Błońska Aneta mgr Administracja  –  zarządzanie zasobami ludzkimiOligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Bryzek Joanna mgr Wychowanie fizyczne,

Oligofrenopedagogika

Fizjoterapia

Burak Aneta mgr Technologia żywności

Oligofrenopedagogika

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzm,

Biofeedback

Burdziak Dorota mgr Pedagogiki

Logopedia

Afazjologia

Neurologopedia

Oligofrenopedagogika

Charchalis-Budzińska Aneta mgr Filologia polska

Oligofrenopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

.

Chorążykiewicz Małgorzata mgr Filologia polska

Oligofrenopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

.

Chuda Piotr mgr Pedagogika specjalna –Oligofrenopedagogika

Filologia polska

Biologia

Instruktor sportu

Cupak Joanna mgr Pedagogika Resocjalizacyjna

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Wczesne wspomaganie rozwoju

Cyrul Elżbieta mgr Filologia polska

Oligofrenopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Czuchman Małgorzata mgr Wychowanie Przedszkolne

Terapia psychopedagogiczna

Oligofrenopedagogika

Dańko Tomasz mgr Wychowanie fizyczne

Oligofrenopedagogika

Gimnastyka korekcyjna

Instruktor samoobrony

Trener sportu

Dobosiewicz Małgorzata mgr Pedagogika

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Dutka Wojciech mgr Pedagogika specjalna

Oligofrenopedagogika

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Dyjak Edyta mgr Filologia angielska

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Fedyk Monika mgr Pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej

Pedagogika korekcyjna

Logopedia

Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie

Figlarska Renata mgr Technologia i analiza żywności

Oligofrenopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Logopedia

Edukacja i rewalidacja ze spektrum autyzmu

Fortuna Monika mgr Fizyki

Informatyka

Oligofrenopedagogika

Zarządzanie w oświacie

Furtak Beata Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną

Terapia pedagogiczna

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzm

Frydlewicz- Kłusek Agnieszka mgr Matematyka

Oligofrenopedagogika

Zarządzanie działalnością gospodarczą

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Frydlewicz-Urbanek Anna dr Psychologia, Socjologia

Profilaktyka i terapia zaburzeń emocjonalnych

Opiniowanie sądowo –psychologiczne
w sprawach z udziałem dzieci

Gardian Sylwia mgr Pedagogika specjalna

Neurologopedia

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Terapia pedagogiczna

Resocjalizacja

Gierczak Alicja mgr Filologia polska

Oligofrenopedagogika

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Głuszyk Ewa mgr Pedagogika specjalna

Edukacja i potrzeby rewalidacyjne

Osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Wczesne wspomaganie rozwoju

Grodecka-Opaluch Katarzyna mgr Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,

Studium  Życia Rodzinnego

Wczesna Interwencja. Zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

.

Ilasz Bartłomiej mgr Administracja publiczna

Oligofrenopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Jakubas Grzegorz mgr Wychowanie plastyczne

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Oligofrenopedagogika

Jankowiak Monika mgr Filologia polska

Oligofrenopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Jarzyńska Agnieszka mgr Pedagogika specjalna

Oligofrenopedagogika

Fizjoterapia

Jaworek Małgorzata mgr Pedagogika

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Tyflopedagogika

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Trening Umiejętności Społecznych

Jucha Wojciech mgr Teologia z przygotowaniem pedagogicznym

Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób
z niepełnosprawnością intelektualną

Juźwik Iwona mgr Oligofrenopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

.

Kania Elżbieta mgr Administracja

Przygotowanie Pedagogiczne

Matematyka

Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób
z niepełnosprawnością intelektualną

Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Kapłon Joanna mgr Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Terapia pedagogiczna

Oligofrenopedagogika

Logopedia

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Kapłoniak Lucyna mgr Wychowanie przedszkolne,

Oligofrenopedagogika

Artterapia

Wczesne wspomaganie

Edukacja i rewalidacja osób z spektrum autyzmu

Karwowska Magdalena Oligofrenopedagogika,   magisterskie z przygotowanie pedagogicznym,

Wychowanie fizyczne,

Gimnastyka korekcyjna,

Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Kaszuba Agata mgr Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Tyflopedagogika

Logopedia

Wczesne wspomaganie i edukacja dziecka z autyzmem

Kempa Anna mgr Edukacja wczesnoszkolna

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

Oligofrenopedagogika

Kielar Grzegorz mgr Wychowanie techniczne o specjalności ogólnotechnicznej

Oligofrenopedagogika

Informatyka

Kiełtyka Dorota mgr Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Oligofrenopedagogika

Specjalista w zakresie wczesnej interwencji
i wspomagania rozwoju małego dziecka

Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej

Kiełtyka Zbigniew mgr Wychowanie Fizyczne

Oligofrenopedagogika

Gimnastyka korekcyjna

Kopeć Elżbieta mgr Orientacja i doradztwo zawodowe

Oligofrenopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna

Pedagogika resocjalizacyjna

Wczesne wspomaganie rozwoju

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Zarządzanie oświatą

Korba Beata mgr Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Tyflopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych

Korpecka-Dyjak Sylwia mgr Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

Pedagogika rewalidacyjna

Surdopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Kowalik Renata mgr Wychowanie fizyczne ze specjalnością rehabilitacja

Oligofrenopedagogika

Fizjoterapia

Instruktor sportu ze specjalnością  lekka atletyka

Instruktor sportu ze specjalnością piłka ręczna

Kowalska Barbara Mgr Zarządzanie organizacjami publicznymi

Przygotowanie pedagogiczne

Oligofrenopedagogika

Kozioł Lilianna mgr Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia

Wczesne wspomaganie rozwoju

Kuniec Alicja mgr Pedagogika specjalna

Oligofrenopedagogika

Łach Agnieszka mgr Pedagogika kształcenia zawodowego podstawy żywienia i odzieżownictwa

Oligofrenopedagogika

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Resocjalizacja z socjoterapią

Mach Arkadiusz mgr – Turystyka i rekreacja – rekreacja i turystyka zdrowotna

Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

licencjat – Wychowanie fizyczne

Informatyka

Gimnastyka korekcyjna

Mach Rafał mgr Wychowanie fizyczne

Oligofrenopedagogika

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Mach Wioletta mgr Wychowanie fizyczne

Oligofrenopedagogika

Wychowanie przedszkolne

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Wczesne wspomaganie rozwoju

Maciak Przemysław mgr Pedagogika rewalidacyjna

Oligofrenopedagogika

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Maciołek Elżbieta mgr Teologia ogólna z przygotowaniem pedagogicznym

Oligofrenopedagogika

Przygotowanie do życia w rodzinie

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Madejska-Gamanda Ewa mgr Pedagogika terapeutyczna

Oligofrenopedagogika

Dogoterapia

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Majgier-Dąbek Dorota mgr Biologia

Oligofrenopedagogika

Chemia

Malawska Ewelina mgr Oligofrenopedagogika

Filologia polska

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Mazur Dorota mgr Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Resocjalizacja

Logopedia

Morajda-Mazur Magdalena mgr Pedagogika specjalna

Oligofrenopedagogika

Logopedia

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zapołem Aspergera

Nasiewicz Aleksandra Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Oligofrenopedagogika

Niećko Monika mgr Pedagogika specjalna

Oligofrenopedagogika

Wychowanie plastyczne

Hipoterapia

Nowakowska Anna mgr Pedagogika specjalna

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Obłoczyńska Katarzyna mgr inż.Technologia żywności i żywienia człowieka

Technologia i analiza żywności

Przygotowanie Pedagogiczne

Edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Autyzm edukacja i rewalidacja, osób ze spektrum autyzmu

Egzaminator z zakresu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zawodach) kucharz T.06.,technik żywienia i usług gastronomicznych T.06.

Olchowa Krystyna mgr Pedagogika zawodu – technologia odzieżownictwa i zasady żywienia

Oligofrenopedagogika

Olchowy – Ilasz Olimpia mgr Pedagogika rewalidacyjna

Oligofrenopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Orlean Gerard mgr Filologia angielska

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Oligofrenopedagogika

Pacławska Justyna mgr Pedagogika specjalna

Oligofrenopedagogika

Logopedia

Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna-wspomaganie rozwoju dziecka

Edukacja i wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Pająk Piotr mgr Wychowanie fizyczne

Gimnastyka korekcyjna

Oligofrenopedagogika

Instruktor sportu – Koszykówka

Instruktor sportu – Lekkoatletyka

Instruktor sportu – Pływanie

Kurs Podstawowy Halliwick – Uprawnienia nauczania pływania osób niepełnosprawnych wg. Koncepcji Halliwick

Pakosz Sabina mgr Wychowanie fizyczne

Oligofrenopedagogika

Gimnastyka korekcyjna

Pelc Dorota mgr Pedagogika zawodu – technologia odzieżownictwa i zasady żywienia

Pedagogika specjalna

Oligofrenopedagogika

Piechota Ewa mgr Pedagogika specjalna

Oligofrenopedagogika

Płocica Katarzyna mgr Wychowanie fizyczne

Oligofrenopedagogika

Gimnastyka korekcyjna

Podkowa Barbara Mgr Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Poleszczuk Lucyna mgr Pedagogika specjalna

Logopedia

Neurologopedia

Oligofrenopedagogika

Alternatywne metody komunikacji

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Psiur Magdalena mgr Wychowanie fizyczne

Oligofrenopedagogika

Gimnastyka korekcyjna

Rajski Janusz mgr Wychowanie fizyczne

Oligofrenopedagogika

Rewer Beata Oligofrenopedagogika,   magisterskie z przygotowanie pedagogicznym,

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

Terapia pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,

Kosmetologia

Rogała – Senczyszyn  Maria mgr Filologia polska

Oligofrenopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Romowicz Grzegorz mgr Ekonomii

Przygotowanie pedagogiczne

Język angielski CAE

Informatyka

Oligofrenopedagogika

Sabramowicz Dorota mgr Pedagogika specjalna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Terapia EEG Biofeedback

Sadowy Irena mgr Pedagogika specjalna

Oligofrenopedagogika

Wychowanie dla małżeństwa i rodziny

Terapia pedagogiczna

Pedagogika lecznicza

Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zapołem Aspergera

Semań – Leksander Magdalena mgr Psychologia

Afazjologia

Surdologopedia

Oligofrenopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Sienkiewicz Anna mgr Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

mgr Pedagogika

Specjalność – Terapia pedagogiczna

Przygotowanie pedagogiczne

Oligofrenopedagogika

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Wczesne wspomaganie rozwoju

Skibińska Marta mgr Pedagogika specjalna

Terapia i diagnoza pedagogiczna

Technika  i  elementy informatyki

Skowronek Edyta mgr Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Terapia pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika

Socjoterapia z resocjalizacją i terapią uzależnień

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Solak Wioletta mgr Oligofrenopedagogika
Solka – Rajtmajer Elżbieta mgr Pedagogika specjalna

Wczesne wspomaganie słabowidzących

Terapia Tomatisa

Sokołanko Adam mgr Pedagogika specjalna  -Surdopedagogika

Dla nauczycieli przedmiotów zawodowych zajęć teoretycznych i praktycznej nauki zawodu

Oligofrenopedagogika

Egzaminator przedmiotów zawodowych (tokarz, ślusarz, mechatronik)

Ks. Sowa Łukasz Mgr Teologia

Przygotowanie pedagogiczne

Oligofrenopedagogika

Autyzm – edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

s. Jonatana – Maryla Mach mgr Teologia

Oligofrenopedagogika

Styranka-Koniuszy Monika mgr Nauczanie początkowe

Oligofrenopedagogika

Terapia psychopedagogiczna

Socjoterapia – profilaktyka uzależnień

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów autystycznych

Sułkowska Joanna mgr Nauczanie początkowe

Oligofrenopedagogika

Szafran Anna mgr Filologia polska

Oligofrenopedagogika

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Szczepanowicz Irena mgr Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Gimnastyka korekcyjna

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspomaganie dziecka
z autyzmem i zespołem Aspergera

Wczesne wspomaganie rozwoju

Szott Lesław Mgr Wychowanie muzyczne

Oligofrenopedagogika

Zarządzanie oświatą

Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Szpak Anna mgr Pedagogika specjalna – specjalność oligofrenopedagogika

Historia

Terapia pedagogiczna

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Szturm-Mendychowska Małgorzata mgr Resocjalizacja

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Trening Umiejętności Społecznych

Śliwiak – Kołaczek Izabela mgr Filologia polska

Filologia angielska

Oligofrenopedagogika

Torba Renata mgr Wychowanie plastyczne

Oligofrenopedagogika

Trelska Lilia mgr Filologia polska

Oligofrenopedagogika

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Wczesne spomaganie rozwoju

Wajda Jolanta mgr Oligofrenopedagogika

Krawiectwo

Węglińska-Szczygielska Julita mgr Oligofrenopedagogika

Gimnastyka korekcyjna

Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Wilamowski Aleksander mgr Logopedia

Oligofrenopedagogika

Wojtowicz Alina mgr Pedagogika specjalna

Wczesne wspomaganie rozwoju

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Zagulak Aleksandra mgr Pedagogika specjalna

Terapia pedagogiczna

Rewalidacja i edukacja osób  ze spektrum autyzmu

Zarządzanie instytucją oświatową  w zreformowanym systemie edukacji     „Menedżer oświaty”

Zagulak Maciej mgr Wychowanie fizyczne

Gimnastyka korekcyjna

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Oligofrenopedagogika

Zaleska Beata mgr Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Bibliotekarstwo

Zaleszczyk Aneta mgr Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Socjologia

Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera