http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/09/MG_0150-Copy.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2018/04/inaczej_2018.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/04/MG_3156.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170310_120356.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/Podkarpacki-Mityng-Pywacki-Olimpia-d-Specjalnych-w-Kolbuszowej-2.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/Nasi-zawodnicy-na-meczu-Resovii-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0129-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0014-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSCN5624-2.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0334.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSC09688.jpg

Projekt „Zalogowani do życia”

Gmina Miejska Przemyśl realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  „Zalogowani do życia – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2  Podnoszenie jakości kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest:Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Grupa docelowa projektu:

 1. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego w placówkach:
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu
 2. nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i specjaliści pracujący
  w ww. placówkach

 

Zakres wsparcia dla uczniów:

 1. zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy,
 2. zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
 3. zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe,
 4. zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Zakres wsparcia dla nauczycieli:

 1. doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
  z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 2. doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania narzędzi TIK
  w nauczaniu przedmiotowym,
 3. doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu indywidualizacji pracy
  z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych.

 

Ponadto w ramach projektu zostaną doposażone szkolne pracownie
i gabinety terapeutyczne w:

 1. pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych w SOSW Nr 3.
 2. narzędzia TIK – SOSW Nr1, Nr2, Nr3
 3. pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do diagnozowania, wspomagania rozwoju i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – SOSW Nr1, Nr2, Nr3.

 

Okres realizacji projektu: od 01.02.2017r. do 30.06.2018r.

 

Wartość projektu: 607 477,12 zł

 

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz zgłoszeniowy