http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/09/MG_0150-Copy.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2018/04/inaczej_2018.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/04/MG_3156.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170310_120356.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/Podkarpacki-Mityng-Pywacki-Olimpia-d-Specjalnych-w-Kolbuszowej-2.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/Nasi-zawodnicy-na-meczu-Resovii-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0129-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0014-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSCN5624-2.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0334.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSC09688.jpg

Rekrutacja

Szukasz dla swojego dziecka placówki, która zapewni mu kształcenie dostosowane do jego możliwości?
Szukasz miejsca, w którym z Twoim dzieckiem pracować będą specjaliści?

Zapraszamy do naszego Ośrodka!!!
Rekrutacja w Ośrodku trwa cały rok!!!

harmonogram rekrutacji SOSW 23-24

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2023/2024
od 1 marca 2022 roku trwa nabór dzieci/uczniów do następujących typów szkół:

WCZESNE WSPOMAGANIE

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasy I-III
klasy IV – VIII

BRANŻOWA SZKOŁA PIERWSZEGO STOPNIA NR 3
klasy I-III

  • PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII
  • PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
  • PRACOWNIK POMOCNICZY ŚLUSARZA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
klasy I-III

      Szkoły przeznaczone są dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie działającym przy Ośrodku. Osoby zainteresowane pobytem dziecka w internacie składają dodatkowe podanie do Dyrektora Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka
  2. Aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  3. Dwie fotografie
  4. Skrócony odpis aktu urodzenia

Załączniki: