http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/09/MG_0150-Copy.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2018/04/inaczej_2018.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/04/MG_3156.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170310_120356.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/Podkarpacki-Mityng-Pywacki-Olimpia-d-Specjalnych-w-Kolbuszowej-2.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/Nasi-zawodnicy-na-meczu-Resovii-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0129-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0014-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSCN5624-2.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0334.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSC09688.jpg

Galeria Ośrodka

Tak powstawał mural prof. Marii Grzegorzewskiej 

Składamy serdeczne podziękowania dr Karolowi Nawrockiemu, Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, dr Dariuszkowi Iwaneczko, Dyrektorowi IPN Oddział w Rzeszowie, dr Piotrowi Szopa, Naczelnikowi Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Oddziału IPN w Rzeszowie, Wojciechowi Bakunowi, Prezydentowi Miasta Przemyśla oraz wykonawcy muralu P. Arkadiuszowi Andrejkow.

Dorota Wiech-Iwaneczko, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 wraz z całą społecznością szkolną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Maria Grzegorzewska i Michał Kruk upamiętnieni za pomoc niesioną Żydom

15 października w naszym Ośrodku odbyła się wyjątkowa uroczystość. Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma wraz z Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 Dorotą Wiech-Iwaneczko, przedszkolakami Miłoszem Zezulą i Olivierem Kutyła oraz p. Olgą Hołówką odsłonił tablicę upamiętniającą Michała Kruka, zamordowanego przez okupantów niemieckich za pomoc niesioną Żydom. Pamiątkowym muralem na ścianie budynku SOSW Nr 1 uhonorowano też Marię Grzegorzewską, także za pomoc ludności żydowskiej.
 
Michał Kruk był kolejarzem, a za swoją postawę 6 września 1943 r. został zastrzelony i publicznie powieszony w Przemyślu. Prawdopodobnie była to jedna z pierwszych indywidualnych, publicznych egzekucji na osobie, która udzielała pomocy Żydom w czasie okupacji niemieckiej.
 
Maria Grzegorzewska (1888-1967), to wybitna polska psycholog i pedagog, profesor tych dwóch dziedzin, która podczas wojny była członkinią konspiracji, w ramach której kolportowała broń, a także prowadziła studia nauczycielskie. Udzielała ona pomocy prześladowanym Żydom. Od pierwszych dni września 1939 roku pracowała jako sanitariuszka w szpitalach wojskowych. Przez cały okres okupacji brała czynny udział w tajnym nauczaniu i akcji ratowania Żydów. Uczestniczyła także w powstaniu warszawskim, pełniąc obowiązki sanitariuszki. W latach 1922-1967 kierowała Państwowym Instytutem Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. I to właśnie jej zasługą było stworzenie polskiego systemu kształcenia pedagogów specjalnych. Mottem swojego życia i życia kolejnych pokoleń pedagogów specjalnych, specjalistów pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami uczyniła stwierdzenie: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Wszystkie przedsięwzięcia naszej patronki opierały się na znaczeniu słów, które widnieją na muralu „szacunek i akceptacja”.
 
W 1953 roku Maria Grzegorzewska gościła w naszym Ośrodku. Jest to dla nas wielkim zaszczytem i prawdziwym powodem do dumy. Należy bowiem mocno podkreślić, iż obecny kształt nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest niewątpliwie ogromną zasługą tej wyjątkowej kobiety.
 
Profesor Maria Grzegorzewska jest patronką naszego Ośrodka od 1984.
 
Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Michałowi Krukowi i muralu prof. Marii Grzegorzewskiej obecni byli:
W imieniu Prezesa IPN dr Karola Nawrockiego – Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma
Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej – Poseł na Sejm RP Anna Schmidt
Pan Marek Kuchciński – Poseł na Sejm RP
W imieniu parlamentarzystów i europosła Bogdana Rzońcy – Pan Arkadiusz Mazur
Wicewojewoda Podkarpacki – Pani Jolanta Sawicka
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Piotr Pilch.
Prezydent Miasta Przemyśla Pan Wojciech Bakun
Sekretarz Powiatu Przemyskiego Pan Jerzy Góralewicz
W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty starszy wizytator Pan Augustyn Jędruchów
Dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko
Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Oddziału IPN w Rzeszowie dr Piotr Szopa
Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Oddziału IPN w Rzeszowie Pan Jakub Izdebski z pracownikami
Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla Pan Maciej Kamiński
Radny Rady Miejskiej w Przemyślu Pan Marcin Kowalski
Radny Rady Miejskiej w Przemyślu Pan Andrzej Zapałowski
o. Zbigniew Kubit Gwardian Klasztoru OO Franciszkanów i proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Przemyślu
Prof. dr hab. Jan Draus członek Kolegium IPN
Dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu Pan Waldemar Wiglusz
Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu Pan Janusz Czarski
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu Pani Dorota Wiech – Iwaneczko,
Dyrektor Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie im Marii Grzegorzewskiej Pani Elżbieta Telesz
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przemyślu Pani Halina Wiśniewska
Wicedyrektorzy SOSW Nr 1 w Przemyślu Pani Elżbieta Kopańska, Pan Wojciech Rewer, Pani Adama Bechawska – Pająk
Przewodnicząca Rady Rodziców SOSW Nr 1 w Przemyślu Pani Barbara Gierczak wraz z rodzicami
Nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, SOSW Nr 1 w Przemyślu
Członkowie rodziny Michała Kruka Pani Olga Hołówka, Pan Jakub Andrejko, Pan Andrzej Andrejko
Reprezentacja Jednostki Strzeleckiej 2009 gen. bryg. Andrzeja Galicy w Przemyślu
Komendant Straży Ochrony Kolei mgr Jerzy Brodowski
Warta honorową reprezentowana przez Straż Ochrony Kolei
W imieniu Dyrektor Zakładu Karnego mjr Arkadiusza Skafiriaka – młodszy chorąży Paweł Jarduła, plutonowy Witold Kuriańczyk
Radio FARA
Radio Rzeszów
TVP 1
IPNTV
Życie Podkarpackie
Uwieńczeniem tego wyjątkowego wydarzenia był poczęstunek przygotowany przez uczniów i nauczycieli Branżowej Szkoły I Stopnia.
Upamiętnieniu Michała Kruka i Marii Grzegorzewskiej towarzyszy wystawa IPN „Sprawiedliwi wśród narodów swiata” traktująca o Polakach niosących pomoc Żydom podczas okupacji niemieckiej i cenę, jaką za tę pomoc ponosili.
Można ją oglądać na ogrodzeniu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu do 11 listopada 2021 r.
Fot. Małgorzata Szturm-Mendychowska
 

 

 

Z okazji 100.rocznicy urodzin  Jana Pawła II w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. ”Laurka dla świętego Jana Pawła II”. W konkursie udział wzięło 23 osoby. Za wszystkie prace serdecznie dziękujemy naszym dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom. Inicjatorami konkursu byli katecheci, którzy przeprowadzili również Konkurs wiedzy o Wielkim Polaku- Janie Pawle II. Zaangażowani uczniowie w uświetnienie tej pięknej uroczystości otrzymają dyplomy i symboliczne nagrody.

rbt