http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/09/MG_0150-Copy.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2018/04/inaczej_2018.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/04/MG_3156.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170310_120356.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/Podkarpacki-Mityng-Pywacki-Olimpia-d-Specjalnych-w-Kolbuszowej-2.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/Nasi-zawodnicy-na-meczu-Resovii-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0129-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0014-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSCN5624-2.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0334.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSC09688.jpg

O nas

Misja Ośrodka
Personalizacja dzieci i uczniów niepełnosprawnych intelektualnie poprzez objęcie ich wszechstronnym kształceniem, opieką, wychowaniem oraz przygotowaniem do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym.
Wizja Ośrodka
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 zapewnia opiekę dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieciom z autyzmem i zespołem Aspergera.
W ramach tej opieki pragniemy zapewnić dzieciom:

  • poczucie bezpieczeństwa,
  • warunki do wszechstronnego rozwoju,
  • kształtowanie osobowości w oparciu o przyjęty Program Wychowawczy, pomoc specjalistyczną,
  • przygotowanie do pracy zgodnie z możliwościami dziecka oraz potrzebami rynku,
  • nowoczesną bazę i pomoce dydaktyczne,
  • integrację z środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

Podstawą do spełnienia powyższych wymagań jest:

  • prawidłowa organizacja pracy,
  • dobra współpraca wszystkich organów Ośrodka,
  • właściwy klimat, wzajemna życzliwość, które sprzyjają rzetelnej pracy.
Przedszkole

Szkoła Podstawowa Nr 7

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu , umiarkowanym lub znacznym

Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia

Biblioteka

Internat

Świetlica