http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/09/MG_0150-Copy.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2018/04/inaczej_2018.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/04/MG_3156.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170310_120356.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/Podkarpacki-Mityng-Pywacki-Olimpia-d-Specjalnych-w-Kolbuszowej-2.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/Nasi-zawodnicy-na-meczu-Resovii-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0129-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0014-1.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSCN5624-2.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0334.jpg
http://soswprzem.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSC09688.jpg

Wycieczka do Fabryki i Muzeum Bombek Choinkowych w Nowej Dębie – listopad 2016

Dnia 6 października 2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz sprzężeniami wraz z wychowawcami, uczestniczyli w wycieczce do Fabryki i Muzeum Bombek Choinkowych

Kontynuuj czytanie „Wycieczka do Fabryki i Muzeum Bombek Choinkowych w Nowej Dębie – listopad 2016”

V Ogólnopolski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych

W dniach 17-20 listopada br. w Przemyślu odbył się V Ogólnopolski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych. W turnieju rywalizowali zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną. Była to pierwsza, historyczna impreza tej rangi w Przemyślu. Organizatorami imprezy byli: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Podkarpackie, UKS Gladiator oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu.

Kontynuuj czytanie „V Ogólnopolski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych”

20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka

20 listopada br. przypadła 27 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Ustanowienie 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka ma przypominać szczególną rolę Polski – inicjatora uchwalenia Konwencji – w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka.

Kontynuuj czytanie „20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka”

Projekt „Człowiek- najlepsza inwestycja”

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt pn.: Podkarpacie stawia na zawodowców
numer projektu: WND-POKL.09.02.00-18-001/12

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Instytucja Pośrednicząca: pion podlegający Wicedyrektorowi ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Lider projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Partnerzy Projektu: Powiaty: Miasto Rzeszów, bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski, Miasto Krosno, Miasto Przemyśl, Miasto Tarnobrzeg oraz Zespół Szkół CKR w Rzemieniu, Zespół Szkół CKR w Nowosielcach, Gmina Kamień, Gmina Łańcut, Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” (WND-POKL.09.02.00-18-001/12) realizowany jest w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Skierowany jest do szkół zawodowych, które dzięki wsparciu w ramach PO KL mają szansę na dostosowanie oferty kształcenia szkół uczestniczących w projekcie do potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy, zmodernizowanie warunków kształcenia, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi oraz pracodawcami, czy stworzenie efektywnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego. W projekcie bierze udział 30 organów prowadzących, którym podlega 160 szkół zawodowych. Wartość projektu to ok. 75 mln zł, z czego większość środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15 % z wkładu budżetu państwa i organów prowadzących szkół objętych wsparciem. Projekt realizowany jest od maja 2012r. i zakończy się w październiku 2014r.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim.

Dokumenty:

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” (wersja PDF)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” (wersja PDF)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU (wersja PDF)

REGULAMIN REKRUTACJI (wersja PDF)

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCI(wersja PDF)

 

 

Ich artystyczne marzenia

Takie konkursy pomagają ich uczestnikom rozwijać zdolności. I choć przyznano nagrody i wyróżnienia, to naprawdę wszyscy byli tego dnia zwycięzcami
Młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie całego województwa wzięła udział w konkursie, który odbył się z okazji zbliżającego się Dnia Matki.

Kontynuuj czytanie „Ich artystyczne marzenia”

Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach plastycznych!

Uczniowie naszego Ośrodka zostali wyróżnieni w następujących konkursach plastycznych: „Wody mórz i oceanów”, „Wielkanocne Tradycje”, „Polak – Węgier Dwa Bratanki”, „Sacrum w literaturze i sztuce”. Prace zostały wykonane pod kierunkiem pani Renaty Torby. Serdecznie gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów. Wyróżnienia wraz z dyplomami do zobaczenia w galerii zdjęć

XXXII Podkarpacki Przegląd Zespołów Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego

XXXII Podkarpacki Przegląd Zespołów Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego 13 kwietnia 2016 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbył się XXXII Podkarpacki Przegląd Zespołów Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego. Wzięło w nim udział trzynaście zespołów teatralnych reprezentujących podkarpackie placówki kształcenia specjalnego. I miejsce zajął Zespół Teatralny z naszego Ośrodka za spektakl „Krąg radości”. Gratulujemy aktorom i opiekunom tak wspaniałego przedstawienia. Galeria zdjęć z przeglądu do zobaczenia tutaj